Omdat veel panden in de binnenstad op de monumentenlijst staan, vallen vele verbouwingen en renovaties binnen de noemer restauratie. Voorbeelden hiervan zijn enkele restauraties in o.a. de Twijnstraat, de Biltstraat, het Oorsprongpark, de Plompetorengracht en de Wijde Begijnestraat. In de praktijk heb ik ervaren dat het restaureren van gebouwen goed samen kan gaan met toevoegingen van hedendaagse moderne architectuur.

 

Opdrachtgever: Particulier In de Twijnstraat heb ik diverse monumenten gerestaureerd en gerenoveerd.

Vaak wordt de winkelfunctie gecombineerd met appartementen erboven. Als het bouwkundig mogelijk is, kunnen appartementen ook wel formeel gesplitst worden en afzonderlijk verkocht.