Als zelfstandig architect heb ik jarenlange ervaring met zowel grootschalige- als kleinschalige renovatieprojecten.

In de jaren 80 en 90 zijn door het buro in het kader van de stadsvernieuwing zeer veel straten in Utrecht gerenoveerd, waarbij door het buro zowel de directievoering als het bouwtoezicht ter hand werd genomen. In 2004 heeft in de Hofstedestraat te Rotterdam en zeer grootschalige renovatie plaats gevonden, waarbij tevens zeer veel aandacht is geschonken aan de geluidsproblematiek. Bij dit project is gelijktijdig een woning differentiatie doorgevoerd om de sociale problematiek in het woningcomplex tegen te gaan.

Naast deze grootschalige projecten zijn in de binnenstad van Utrecht ook vele kleinschalige renovaties uitgevoerd.

 

Opdrachtgever: Particulier In de Twijnstraat heb ik diverse monumenten gerestaureerd en gerenoveerd.

Vaak wordt de winkelfunctie gecombineerd met appartementen erboven. Als het bouwkundig mogelijk is, kunnen appartementen ook wel formeel gesplitst worden en afzonderlijk verkocht.