Werkwijze en afspraken

Ik ga voor een resultaat resultaat dat in nauw overleg met de opdrachtgever tot stand komt. Ik ben van mening dat elke opdracht zijn eigen aanpak vraagt. Dit geldt zowel voor een projekt waarbij iets bijzonders wordt gevraagd als voor een projekt dat gebaat is bij een sober en doelmatig resultaat. Het loont de moeite om mij, in een vrijblijvend kennismakingsgesprek, te laten luisteren naar uw wensen zodat ik kan beoordelen welke werkzaamheden ik voor u zou kunnen verrichten.
Voor aanvang van elke opdracht lever ik u een duidelijk gespecificeerde offerte op basis van uit te voeren werkonderdelen. Uiteraard is het ook mogelijk dat ik werkzaamheden uitvoer op basis van een uurtarief.