Architectenregister

De titels architect en interieurarchitect zijn beschermd. De Stichting Bureau Architectenregister (SBA) is de bevoegde autoriteit voor het beheer van het register en ziet toe op de wettelijke bescherming van de titel. Op de website van de SBA kunt u zoeken naar de ingeschreven architecten.
Uiteraard ben ik zowel als architect als interieurarchitect ingeschreven in het register.