Architectenregister

De titels architect en interieurarchitect zijn beschermd. De Stichting Bureau Architectenregister (SBA) is de bevoegde autoriteit voor het beheer van het register en ziet toe op de wettelijke bescherming van de titel. Op de website van de SBA kunt u zoeken naar de ingeschreven architecten.
Uiteraard ben ik zowel als architect als interieurarchitect ingeschreven in het register.

Fasen en werkonderdelen

Een projekt wordt meestal volgens vaststaande werkonderdelen uitgewerkt. Afhankelijk van het type bouwwerk worden in de offerte de werkonderdelen die van toepassing zijn gespecificeerd. Niet alle onderdelen zijn altijd voor elke opdracht noodzakelijk. U kunt de volledige lijst fasen en werkonderdelen hier inzien.

Werkwijze en afspraken

Ik ga voor een resultaat resultaat dat in nauw overleg met de opdrachtgever tot stand komt. Ik ben van mening dat elke opdracht zijn eigen aanpak vraagt. Dit geldt zowel voor een projekt waarbij iets bijzonders wordt gevraagd als voor een projekt dat gebaat is bij een sober en doelmatig resultaat. Het loont de moeite om mij, in een vrijblijvend kennismakingsgesprek, te laten luisteren naar uw wensen zodat ik kan beoordelen welke werkzaamheden ik voor u zou kunnen verrichten.
Voor aanvang van elke opdracht lever ik u een duidelijk gespecificeerde offerte op basis van uit te voeren werkonderdelen. Uiteraard is het ook mogelijk dat ik werkzaamheden uitvoer op basis van een uurtarief.

Voorwaarden

Ik werk onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de zogenaamde DNR 2011, die de rechtsverhouding regelt tussen opdrachtgever en architect. De DNR 2011 kunt u hier downloaden.