Ik heb brede ervaring met zowel grootschalige- als kleinschalige renovatieprojecten.

In de jaren '80 en '90 zijn door mijn buro in het kader van de stadsvernieuwing veel huizenblokken in Utrecht gerenoveerd, waarbij door het buro ook de directievoering en het bouwtoezicht werd gedaan. In 2004 is de Hofstedestraat te Rotterdam grootschalige gerenoveerd, waarbij tevens zeer veel aandacht is geschonken aan geluidsoverlast. Gelijktijdig is een woningdifferentiatie doorgevoerd om de sociale problematiek in het complex tegen te gaan.

In de Utrechtse binnenstad heb ik kleinschalige renovaties uitgevoerd.

Als de opdrachtgever er niet zeker van is of een bouwproject haalbaar is, kan ik een haalbaarheidstudie verrichten om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden zijn.

Met name voor het Woningbedrijf te Rotterdam en de Woonstichting de Key in Amsterdam zijn voor grootschalige projecten bouwkundige opnames gemaakt, interviews gehouden, en zijn plannen getoetst op financiële haalbaarheid. Ook voor middelgrote projectontwikkelaars heb ik in de loop van de tijd diverse haalbaarheidstudies verricht voor de realisatie van appartementcomplexen.

Voor een nieuw te bouwen huis, kantoor of bedrijfsgebouw kunt u bij mij terecht, zowel groot- als kleinschalig. Tot de grootschalige projecten behoort de realisatie van een kantoorpand in Veenendaal en de Stadstimmerwerf te Utrecht.

De uitbreiding, renovatie en inrichting van het Wijk Service Centrum in Vleuten-de Meern en het Wijkburo Noord/Noord-Oost te Utrecht. Kleinschaligere projecten zijn onder andere een vrijstaande woning in België en in Fort Blauwkapel te Utrecht.

Naast de reguliere werkzaamheden van de architect, worden indien gewenst directievoering en bouwtoezicht voor vrijwel alle projecten door mij uitgevoerd. Directievoering houdt de begeleiding van de werkzaamheden in gedurende de bouwtijd. Het meer- en minderwerk wordt bijgehouden, het werk wordt formeel opgeleverd en afgerond.

Ik heb voor de Gemeente Utrecht diverse interieurs ontworpen en heringericht.

Zowel groot- als kleinschalig. Het gaat hierbij veelal om het ontwerpen van ontvangstruimtes in combinatie met recepties en bijbehorende ruimtes.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de ontvangstruimte van de DMO in de Kaatstraat te Utrecht, de uitbreiding van de recepties van de Jacobsweerd, de realisatie van spreekkamers en recepties in de Goylaan te Utrecht, het verbouwen en inrichten van diverse verdiepingen van de Neudeflat te Utrecht, het verbouwen en inrichten van het wijkbureau Oost/Noord-Oost te Utrecht en het verbouwen en inrichten van de GG&GD te Utrecht.

Wilt u weten in welke (onderhouds)staat het huis verkeerd dat u wilt gaan kopen? Ik verzorg bouwkundige- en/of aankoopadviezen. Ook kan ik een kostenraming voor u maken op basis van de bouwkundige opname.

Veel panden in de binnenstad van Utrecht staan op de monumentenlijst, dus behalve renovatie is er dan sprake van restauratie en moet rekening worden gehouden met de wensen van Monumentenzorg.

Voorbeelden hiervan zijn enkele restauraties in o.a. de Twijnstraat, de Biltstraat, het Oorsprongpark, de Plompetorengracht en de Wijde Begijnestraat. In de praktijk heb ik ervaren dat het restaureren van gebouwen goed samen kan gaan met toevoegingen van hedendaagse moderne architectuur.