Directievoering en toezicht

Naast de reguliere werkzaamheden van de architect, worden indien gewenst directievoering en bouwtoezicht voor vrijwel alle projecten door mij uitgevoerd. Directievoering houdt de begeleiding van de werkzaamheden in gedurende de bouwtijd. Het meer- en minderwerk wordt bijgehouden, het werk wordt formeel opgeleverd en afgerond.