Restauratie

Veel panden in de binnenstad van Utrecht staan op de monumentenlijst, dus behalve renovatie is er dan sprake van restauratie en moet rekening worden gehouden met de wensen van Monumentenzorg.

Voorbeelden hiervan zijn enkele restauraties in o.a. de Twijnstraat, de Biltstraat, het Oorsprongpark, de Plompetorengracht en de Wijde Begijnestraat. In de praktijk heb ik ervaren dat het restaureren van gebouwen goed samen kan gaan met toevoegingen van hedendaagse moderne architectuur.