Renovatie

Ik heb brede ervaring met zowel grootschalige- als kleinschalige renovatieprojecten.

In de jaren '80 en '90 zijn door mijn buro in het kader van de stadsvernieuwing veel huizenblokken in Utrecht gerenoveerd, waarbij door het buro ook de directievoering en het bouwtoezicht werd gedaan. In 2004 is de Hofstedestraat te Rotterdam grootschalige gerenoveerd, waarbij tevens zeer veel aandacht is geschonken aan geluidsoverlast. Gelijktijdig is een woningdifferentiatie doorgevoerd om de sociale problematiek in het complex tegen te gaan.
In de Utrechtse binnenstad heb ik kleinschalige renovaties uitgevoerd.