Renovatie

Ik heb brede ervaring met zowel grootschalige- als kleinschalige renovatieprojecten.

Nieuwbouw

Voor een nieuw te bouwen huis, kantoor of bedrijfsgebouw kunt u bij mij terecht, zowel groot- als kleinschalig. Tot de grootschalige projecten behoort de realisatie van een kantoorpand in Veenendaal en de Stadstimmerwerf te Utrecht.

Interieur

Ik heb voor de Gemeente Utrecht diverse interieurs ontworpen en heringericht. Zowel groot- als kleinschalig.

Restauratie

Veel panden in de binnenstad van Utrecht staan op de monumentenlijst, dus behalve renovatie is er dan sprake van restauratie en moet rekening worden gehouden met de wensen van Monumentenzorg.

Verbouw

Er zijn veel redenen om een huis te verbouwen. Gebrek aan ruimte, inefficiënte indeling, modernisering, etc. Ik heb veel ervaring met verbouwingen. In een onbewoonde situatie kan de aannemer zijn gang gaan, maar als het huis bewoond blijft, vraagt dat een extra inspanning wat betreft logistiek en zorgvuldigheid.

Haalbaarheidsstudie

Als de opdrachtgever er niet zeker van is of een bouwproject haalbaar is, kan ik een haalbaarheidstudie verrichten om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden zijn.

Directievoering en toezicht

Naast de reguliere werkzaamheden van de architect, worden indien gewenst directievoering en bouwtoezicht voor vrijwel alle projecten door mij uitgevoerd.

Advieswerk

Wilt u weten in welke (onderhouds)staat het huis verkeerd dat u wilt gaan kopen? Ik verzorg bouwkundige- en/of aankoopadviezen. Ook kan ik een kostenraming voor u maken op basis van de bouwkundige opname.